Účtovníctvo

                Cieľom našej spoločnosti je ponúknuť našim klientom kvalitné služby a maximálnu spokojnosť s víziou dlhodobej spolupráce. Našou snahou a prácou sa snažíme kompletne viesť účtovníctvo a mzdovú agendu klientom, tak, aby sa primárne venovali svojej podnikateľskej činnosti.

Ponúkame spoľahlivosť, mlčanlivosť a individuálny prístup, spolu s riešeniami šitými na mieru.

                Novovzniknutým spoločnostiam ponúkame pomocnú ruku, s komplexným servisom, od založenia spoločnosti a jej registráciu u príslušných úradov, cez zaistenie webových stránok, až po prebratie kompletnej účtovnej a mzdovej agendy. Zároveň ponúkame na základe zákona vypracovanie Projektu ochrany osobných údajov v rámci spoločnosti.

                Spoločnostiam pôsobiacim na trhu ponúkame okrem vedenia účtovníctva a mzdovej agendy, tiež zastupovanie spoločnosti pred úradmi. Taktiež spoločnostiam ponúkame vypracovanie Projektu ochrany osobných údajov, na základe individuálnych potrieb spoločnosti.

V rámci účtovného servisu ponúkame:

  • Vedenie jednoduchého  účtovníctva pre živnostníkov, občianske združenia, neziskové organizácie, ale aj lekárov, advokátov, tlmočníkov a iné osoby podnikajúce na základe osobitého predpisu
  • Vedenie podvojného účtovníctva pre spoločnosti s ručením obmedzeným, akciové spoločnosti, družstvá a ďalšie subjekty zapísané v obchodnom registri, či osoby vedúce podvojné účtovníctvo dobrovoľne
  • Vypracovanie daňových priznaní, tvorba súhrnného a kontrolného výkazu, registrácie pre daňové účely, zastupovanie pred daňovým úradom a pri daňových kontrolách a iné služby pre všetky druhy daňových subjektov
  • Mzdy a personalistika - Kompletné spracovanie mzdovej a personálnej agendy pre ľubovoľný počet zamestnancov vrátane služieb ako sú zaobstaranie a distribúcia stravných lístkov, výkazníctvo či komunikácia s príslušnými úradmi
  • Účtovné poradenstvo - predovšetkým pre podniky, ktoré si vedú účtovníctvo interne, vyžadujú však odborný dozor nad vedením účtovníctva, prípadne konzultácie pri riešení niektorých situácií, optimalizácia nákladových položiek