Predaj Farmy, Družstva v okolí Levíc!35 ha

Informácie
Kategória: 
Kraj: 
Lokalita: 
Levice
Výmera prenájom: 
35ha
Výmera vlastná: 
4ha
Dotácie: 
nie
Živočíšna výroba: 
áno
Strojový park: 
áno
Cena: 
169 900 €
Popis: 

Ponúkame na predaj rodinnú farmu, nachádzajúcu sa v okolí Levíc. Farma pozostáva z ustajnovacích priestorov, skladových priestorov, zámočníckej dieľne trávnatých výbehov o výmere cca 3,7 ha v priestoroch farmy. Súčasťou farmy je silážna jama, betónové hnojisko. Cesty sú asfaltové, nové osvetlenie, časť budov v rekonštrukcii ( jedna budova ), vlastná studňa s rozvodom vody, nové oplotenie na 80 % farmy, administratívna budova, budova na prespanie. Farma je vybavená miestnosťou na rozrábanie zvierat s chladiacim boxom, antikorovými stolmi el. píla na kosti a mäsa, vákuovo baliaca technika, manipulačnou miestnosťou na skladovanie obalového a iného materiálu. Na túto činnosť má farma povolenie od príslušných veterinárnych a hygienických inštitúcií. Farma je evidovaná v centrálnej evidencií hospodárskych zvierat a má prideleného veterinárneho lekára.V súčasnej dobe k farme patria aj kamenné obchody. Farma bude obhospodarovať 35 ha pôdy. V prípade záujmu má klient možnosť odkúpiť pôdu.
Predaj farmy bez zvierat, ale so všetkými povoleniami. V prípade dohody možnosť odkupu zvierat dohodou!

Pozemky pod budovami vysporiadané!

Predajná cena predstavuje 169 900 €.