Priemyselný pozemok Budča! 11 000 m2

Informácie
Mesto: 
Zvolen
Obec: 
Budča
Výmera: 
11 000m²
Inžinierske siete: 
áno
Cena: 
55 €/m2 bez DPH
Popis: 

Ponúkame vám na predaj investičný pozemok o výmere cca 11 000 m2 vhodný ako showroom - centrum vašej spoločnosti. Záujmové územie sa nachádza na južnom okraji obce Budča. Ide o lokalitu nachádzajúcu sa medzi cestou triedy E50 smeru Zvolen-Žiar nad Hronom, a juhozápadný okrajom obce. Z východnej strany územie je ohraničené mostným objektom nad rýchlostnom komunikáciou, zo severnej areálom firmy VOLVO, na západnej prechádza do otvoreného terénu a z južnej spomenutou rýchlostnou komunikáciou E50 a objektom ČS PHM Slovnaft. Územie tvorí západný a severný vstup z dialnice R1, R2, ktorá tvorí hlavný ťah smer Košice- Banská Bystrica – Zvolen- Bratislava. K pozemku vedie cestná komunikácia a všetky IS sú na pozemku. Výhodou spomínanej lokality je hlavne ekonomický, vzdelanostný, dopravný a rozvojový potenciál a umiestnenie lokality v rámci Slovenska. Dobrá nadväznosť na dopravnú infraštruktúru - dopravný potenciál je daný blízkosťou letiska Sliač a vynikajúceho napojenia na celoštátne a európske cestné a železničné trasy. Na pozemku v tomto roku prebehol geologický prieskum, k čomu je kompletne vypracovaná štúdia kvality zastavovanej plochy. V prípade záujmu nás kontaktujte. Predajná cena predstavuje 55 €/m2 bez DPH.