Vyhotovenie Bezpečnostných projektov - ochrana osobných údajov

                 ​Spoločnosť LP company s.r.o., Zvolen vám ponúka vypracovanie bezpečnostného projektu s príslušnými dokumentmi.  

Určite sa k Vám dostala informácia o prijatí nového Zákona o ochrane osobných údajov, ktorý je účinný od. 1. júla 2013.

                Zákon  prináša niekoľko zásadných zmien, z ktorých asi najviac rezonuje  povinnosť kontrolného orgánu uložiť pokutu, pričom najnižšia pokuta je 1000 EUR a najvyššia 200 000 EUR. Podľa doterajšej úpravy sa mohlo porušenie zákona riešiť aj inými opatreniami a Úrad na ochranu osobných údajov mohol  uložiť pokutu.

Pomerne často sa stretávame s prípadmi, keď dôjde k úniku a zneužitiu osobných údajov.

                Dobre vypracovaný bezpečnostný projekt je  účinným  nástroj na úspešnú ochranu osobných údajov  každého, koho sa to týka a súčasne aj jeho vlastných záujmov.  Kvalitným bezpečnostným projektom môžete minimalizovať riziká vzniku bezpečnostných incidentov, ktoré môžu poškodiť viac ako len dobré meno.

                Aby bezpečnostný projekt naozaj chránil nielen osobné údaje, ktoré v rámci svojej firmy spracovávate, ale aj Vás, musí zohľadňovať konkrétne podmienky vo vašej spoločnosti, najmä čo sa týka počet predajní, pobočiek, informačné systémy, v ktorých osobné údaje spracovávate, osoby ktoré spracovávajú osobné údaje (oprávnené osoby), zabezpečenie objektu, vášho počítača.

Základné povinnosti a kroky, ktoré je nutné vykonať:

1 . Vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, vyhlášky č. 164/2013 Z.z. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení.

-       Bezpečnostný zámer

-       Analýza bezpečnosti informačných systémov

-       Bezpečnostné smernice

2.  Vyhotovenie adresného poučenia pre osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi, následne vykonanie poučenia týchto osôb.

3.  Koordinácia so sprostredkovateľmi, preverenie technickej, organizačnej, personálnej spôsobilosti a jeho schopnosti zaručiť bezpečnosť spracúvaných osobných údajov, v zmysle vyššie uvedeného zákona. (napr. s externou účtovníčkou).