LP company s.r.o.,
Bystrický rad 314/69
960 01 Zvolen
Slovensko


Kontakty: 
objednávky: 
Peter Vlčej, +421 915 939 022


objednávky-východ SK:  
Marcel Eperješi, +421 903 630 433 


fakturácia:  
Ing. Ľubomíra Vlčej, +421 915 950 682


E-mail: 
lpcompany.sro@gmail.com


Odberné miesto:
Bystrický rad 314/69
960 01 Zvolen

Odberné miesto:
Košické Olšany 8
044 42 Košické Olšany


Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 09.00 - 16.00 hod. 
Sobota: zatvorené
Nedeľa: zatvorené


Fakturačné údaje:
Obchodné meno: LP company s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Bystrický rad 314/69, 960 01 Zvolen
IČO: 47130920
DIČ: 2023760596
IČ DPH: SK2023760596
Okresný súd Banská Bystrica
Obchodný register OR , vložka číslo: 24109/S oddiel sro

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: VÚB a.s.
IBAN: SK78 0200 0000 0031 3322 7456
BIC (SWIFT): SUBASKBX

Peňažný ústav: ČSOB a.s.
IBAN:SK49 7500 0000 0040 2868 9397
BIC (SWIFT): CEKOSKBX